CREIC

https://creic.es/

A Delegación de Estudantes da nosa Escola ten membros representantes no CREIC, xa que entendemos que é como a nosa Delegación, pero a nivel nacional e onde participan case a totalidade de Escolas de España nas que se imparten as titulacións de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos e Enxeñería Civil, é dicir unha sectorial da nosa rama de coñecemento.

ENTRADE NA SÚA PÁXINA!