DELEGADOS DE CURSO

1º GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑERÍA CIVIL

  • Sofía Rodríguez Piñeiro

2º GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑERÍA CIVIL

  • Daniel Bedoya Casal

3º GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑERÍA CIVIL

  • Pablo Besiga González-Tejero

4º GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑERÍA CIVIL

  • Rubén Porto Diéguez

1º GRAO EN ENXEÑERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  • David Torres González

2º GRAO EN ENXEÑERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  • Jaime Vázquez-Pena Romero

3º GRAO EN ENXEÑERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  • Jonás García Miceli

4º GRAO EN ENXEÑERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  • Samuel Doeijo Fernández

1º MESTRADO EN ENXERÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

  • Eduardo Benito Orozco Duarte

2º MESTRADO EN ENXERÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

  • Noelia Fernández Rodríguez