Benvidos á páxina web da Delegación de Estudantes da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos da Coruña.

A Delegación representa ao estudantado da Escola e ten como fins primordiais:

  • A defensa e reivindicación dos dereitos do estudantado, intermediando entre os estudantes e a Escola/Universidade.
  • A promoción da participación do estudantado nas diferentes estruturas políticas da Escola.
  • A organización de actividades lúdicas e/ou culturais.