Defensa Tesis

Titulo: “From mesh to meshless: a generalized meshless formulation based on Riemann solvers for Computational Fluid Dynamics”
Autor: Antonio Eirís-Barca
Directores: Dr. Xesús Antón Nogueira-Garea and Dr. Luis Ramírez-Palacios.
Fecha: 24 de marzo
Hora: 11:30 h
Lugar: ETS Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Universidade da Coruña – Sala de Graos I

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.