Anuncio Tesis Doctoral

Título: Mechanical behaviour of cold in-place recycled asphalt mixtures with bitumen emulsion. Effect of curing time on the response of rehabilitated pavement sections
Doctorando: Pablo Orosa Iglesias
Directores:  Dr. Ignacio Pérez Pérez Dra. Ana María Rodríguez Pasandín
Día y hora: 17 de junio de 2022 a las 11:00. Lugar: Sala de Grados 1, E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Defensa Tesis

Titulo: “From mesh to meshless: a generalized meshless formulation based on Riemann solvers for Computational Fluid Dynamics”
Autor: Antonio Eirís-Barca
Directores: Dr. Xesús Antón Nogueira-Garea and Dr. Luis Ramírez-Palacios.
Fecha: 24 de marzo
Hora: 11:30 h
Lugar: ETS Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Universidade da Coruña – Sala de Graos I

Oferta laboral (LMS)

Información en los siguientes enlaces:

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/008517/document?logicalId=2bfa639f-ea00-436b-803e-45d3354ed49b&documentCsv=V5NPQIOAMQEQUQL4RUMC7RDC

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/008519/document?logicalId=b4948837-c266-48b4-a462-d6a7672dcaeb&documentCsv=RRT209AHLM6BDNRL8791H5LT

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/008520/document?logicalId=983d68ec-7f15-41d5-a383-6ddf22cdf2b0&documentCsv=PFVOD100O1HMBVT5F10BH2QQ