Departamento de Métodos Matemáticos e de Representación

Dirección del departamento
Director: Ignasi Colominas Ezponda
Secretario: Xabier Domínguez Pérez

Contacto
Teléfono: 981 167000 ext. 1419
Correo electrónico: dmmr@udc.es

Centros

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Campus de Elviña. 15071 A Coruña
Tel.: (+ 34) 981 167000, ext. 1400. Fax: (+34) 981 167170

Escola Técnica Superior de Arquitectura
Campus da Zapateira. 15071 A Coruña
Tel.: (+ 34) 981 167000, ext. 5014. Fax: (+34) 981 167055

Escola Politécnica Superior
Rúa Mendizábal s. n. 15403 Ferrol
Tel.: (+ 34) 981 337400, ext. 3363. Fax: (+34) 981 337410

Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Campus da Zapateira. 15071 A Coruña
Tel.: (+ 34) 981 167000, ext. 5014. Fax: (+34) 981 167055

Escola Universitaria de Deseño Industrial
Dr. Vázquez Cabrera s. n. 15403 Ferrol
Tel.: (+ 34) 981 337400, ext. 3445.  Fax: (+34) 981 337444

Facultade de Ciencias da Comunicación
Campus de Elviña. 15071 A Coruña
Tel.: (+ 34) 981 167000, ext. 4869.  Fax: (+34) 981 167122

Grupos de investigación del Departamento

Páginas personales

Área de Enxeñería Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
Serantes Barbeito, José Antonio

Área de Matemática Aplicada
Casteleiro Maldonado, Manuel
Colominas Ezponda, Ignasi
Rodríguez Seijo, José Manuel

Área de Tecnoloxía do Medio Ambiente
Jácome Burgos, Juan Alfredo

Organos de Gobierno

  • Consello de Departamento
  • Comisión Permanente
  • Comisión de Doutores do Programa de Doutoramento
  • Comisión Permanente de Doutores do Programa de Doutoramento

Comentarios cerrados.