Área de Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas