Cruzamiento - estación Uxes 


Benvidos ás páxinas do

Grupo de Ferrocarriles y TransportesGrupo de Ferrocarrís e Transportes


Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros de Camiños, Canais y Portos


Campus de Elviña, s/n
E 15071 - A Coruña (España)
Tel.: +34 981 167000
Fax: +34 981 167170