universidade da Coruña

grupo de métodos numéricos en enxeñería

O GMNI está especializado na aplicación de técnicas de mecánica computacional para resolver grandes problemas de Enxeñería (problemas acoplados de mecánica de sólidos, dinámica de fluídos, electromagnetismo, transporte por conveción difusión, bioenxeñería, etc.), realizando el plantexamento matemático, a formulación do modelo numérico, a súa implementación informática e a realización de simulacións numéricas e interpretación de resultados.

NOVAS

Defensa da tese de doutramento de Francisco Javier Fernández Fidalgo.

Francisco Javier Fernández Fidalgo defenderá a súa tese de doutoramento titulada "Computational simulation of compressible flows: A family of very efficient and highly accurate numerical methods based on Finite Differences" o vindeiro 7 de Novembro.

A tese de doutoramento foi dirixida polos profesores Xesús Nogueira e Ignasi Colominas.

A defensa terá lugar na Escola Técnica e Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña ás 11:00. O tribunal estará formado polo profesor emérito Manuel Casteleiro da UDC, o profesor Luis Cueto-Felgueroso da E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales Y Puertos da Universidad Politécnica de Madrid e o doutor Raphaël Loubère, investigador CNRS na Université de Bordeaux.

Conferencia de Pablo Ouro.

Esta semana, Pablo Ouro dará a conferencia "Large-Eddy Simulation in turbulent hydro-environmental flows and offshore renewable energy." A conferencia terá lugar o vindeiro 6 de Xuño as 12:00 na Sala de Visualización do CITEEC.

O Dr. Pablo Ouro é profesor de hidráulica computacional na Universidade de Cardiff, Reino Unido. Graduouse como Enxeñeiñro de Camiños, Canais e portos na Universidade da Coruña en 2013. De seguido, traballou como enxeñeiro de estruturas no Grupo de Mecánica de Estruturas na mesma universidade durante seis meses. No verán de 2013, uniuse ao grupo de investigación en hidráulica da Universidade de Cardiff para realizalo seu doutoramento que finalizou en 2017. Neste período, Pablo traballou en aplicacións de large-eddy simulation a fluxos turbulentos, interacción fluido-estrutura, turbinas mariñas offshore, ou high-performance computing. No seu período doutoral recibiu o premio J.F. Kennedy no 35º Congreso da IAHR en Delft e participou no concurso Reynolds Osborne na Universidade de Manchester en 2016 e 2017. Acadado o doutoramento, foi postdoc no proxecto Supercomputing Wales por 18 meses na Escola de Enxeñería da Universide de Cardiff, na cal expandiu as súas áreas de interese a turbulencia en superficies fractais, direct numerical simulation e paralelización na nova arquitectura ARM. Dende Xaneiro de 2019 é Lecturer no grupo de hidráulica da Universidade de Cardiff traballando no desenvolvemento dun simulador dixital de granxas de turbinas offshore e no deseño de turbinas de eixo vertical para áreas de velocidades medias.

A tese de Iván Couceiro Premio ANCI 2018.

A Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) otorgou o "Premio ANCI a Tesis Doctorales 2018" á tese de Iván Couceiro, dirixida polos profesores José París e Fermín Navarrina e defendida o pasado 4 de Maio obtendo a calificación de Sobresaínte Cum Laude.

Click aquí para ler a entrevista co premiado na prensa.

GMNI-PhD Workshop 2018.

O próximo xoves 25 de Outubro celebrarase na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña o seminario de métodos numéricos para estudantes de doutoramento do GMNI. Fai click no programa para ver máis información.

Defensa da tese de doutoramento de Guillermo Lorenzo.

Guillermo Lorenzo defenderá a súa tese de doutoramento titulada "Tissue-scale, patient-specific modeling and simulation of prostate cancer growth" o próximo 25 de Xuño.

A tese de doutoramento foi dirixida polo profesor Héctor Gómez.

A defensa terá lugar naEscuela Técnica e Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña as 11:00. O tribunal estará formado polo profesor Fermín Navarrina da UDC, a profesora Carlotta Giannelli da Università degli Studi di Firenzi e a profesora Alicia martínez da Universidad de Castilla La Mancha.

Defensa da tese de doutoramento de Iván Couceiro.

Iván Couceiro defenderá a súa tese de doutoramento titulada "Structural optimization of steel jackets for offshore wind turbines considering dynamic response and fatigue constraints" el próximo 4 de Mayo.

A tese de doutoramento foi dirixida polos profesores José París e Fermín Navarrina.

A defensa terá lugar na Escola Técnica e Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña as 12:30. O tribunal estará formado polo profesor Manuel Casteleiro da UDC, o profesor Eugenio Oñate daa UPC (CIMNE) e o Doutor Santiago Martínez.

Defensa da tese de doutoramento de Raquel Guizán.

Raquel Guizán defenderá a súa tese de doutoramento titulada "A general formulation for computational design of grounding systems in underground electrical substations" el próximo 3 de Mayo.

A tese de doutoramento foi dirixida polos profesores José París e Ignasi Colominas.

A defensa terá lugar naEscuela Técnica e Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña as 11:00. O tribunal estará formado polo profesor Fermín Navarrina da UDC, o profesor Elías Cueto da Universidad de Zaragoza e o Profesor Jesús Fraile da Universidad Politécnica de Madrid.

Manuel Casteleiro premio Zienkiewitz da sociedade española de métodos numéricos en enxeñería.

O profesor Manuel Casteleiro recibió o pasado 5 de Xullo, durante o Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería (CMN2017), o premio SEMNI O.C. Zienkiewitz que otorga a Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Trátase da maior distinción que otorga esta sociedade a investigadores cunha traxectoria profesional que se considere especialmente relevante no ámbito dos métodos numéricos en enxeñería e as súas aplicacións, e cunha influencia determinante na difusión dos métodos numéricos a nivel mundial e particularmente en países de fala hispana.

últimas publicacións