logo dmmr
Departamento de Métodos Matemáticos e de Representación
udc
udc


 


Guías docentes (curso 2011/12)

Para calquera observación ou suxerencia sobre as guías docentes pendentes de aprobación, dirixirse á Secretaría do Departamento remitindo un escrito ou un correo electrónico (dmmr@udc.es).
Para consultar as guías docentes do curso 2010/11, ver esta páxina.E. T. S. E. de Camiños, Canais e Portos

Código materia
Nome materia
Titulación
Data publicación
Data límite de recepción de comentarios Estado da guía
632011103
Debuxo técnico
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
30/08/11
09/09/11
Aprobada
632G01001
Álxebra
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas


Non remitida
632G01002
Cálculo
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01005
Debuxo
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01007
Topografía
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01008
Representación en Enxeñaría Civil
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01010
Ampliación de Cálculo
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas20/07/11 30/07/11 Aprobada
632G01012
Enxeñería Ambiental
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas20/07/11
30/07/11
Aprobada
632G01013
Enxeñería Enerxética
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01014
Introdución aos métodos numéricos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01016
Hidráulica e Hidroloxía
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Non remitida
632G01017
Estatística
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas20/07/11 30/07/11 Aprobada
632G01018
Infraestruturas do Transporte
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas18/07/11
28/07/11
Aprobada
632G02001
Cálculo Infinitesimal I
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
20/07/11
30/07/11
Aprobada
632G02002
Cálculo Infinitesimal II Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 20/07/11 30/07/11 Aprobada
632G02003
Debuxo en Enxeñaría Civil I
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil30/08/11
09/09/11
Aprobada
632G02007
Álxebra Lineal I
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil18/07/11
28/07/11
Aprobada
632G02008
Álxebra Lineal II
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil18/07/11
28/07/11
Aprobada
632G02011
Topografía e Cartografía
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Non remitida
632G02013
Cálculo de Probabilidades e Estatística
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Non remitida
632G02015
Fundamentos de Mecánica Computacional
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Non remitida
632G02016
Debuxo en Enxeñería Civil II
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil30/08/11 09/09/11
Aprobada
632G02017
Ecuacións diferenciais
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil15/07/11
25/07/11
Aprobada


 
E. T. S.  de Arquitectura

Código materia
Nome materia
Titulación
Data publicación
Data límite de recepción de comentarios Estado da guía
630011407
Métodos Matemáticos en Arquitectura
Arquitecto
08/07/11
18/07/11
Aprobada
630G01004
Matemáticas 1
Grao en Arquitectura
12/07/11
22/07/11
Aprobada
630G01009
Matemáticas 2
Grao en Arquitectura 12/07/11 22/07/11 AprobadaE. T. S.  de Náutica e Máquinas

Código materia
Nome materia
Titulación
Data publicación
Data límite de recepción de comentarios Estado da guía
631G01101
Matemáticas I
Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo
08/10/10
20/10/10
Aprobada
631G01106
Matemáticas II
Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo 08/10/10
20/10/10
Aprobada
631G02101
Matemáticas I
Grao en Enxeñaría Mariña
08/10/10
20/10/10
Aprobada
631G02106
Matemáticas II
Grao en Enxeñaría Mariña 08/10/10
20/10/10
Aprobada
631G02210
Matemáticas III
Grao en Enxeñería Mariña
12/07/11
22/07/11
AprobadaFac. de Ciencias da Comunicación

Código materia
Nome materia
Titulación
Data publicación
Data límite de recepción de comentarios Estado da guía
616G01004
Expresión Gráfica
Grao en Comunicación Audiovisual


Non remitida
616G01015
Deseño Aplicado
Grao en Comunicación Audiovisual

Non remitida
616G01024
Infografía 3D-1
Grao en Comunicación Audiovisual 15/07/11
25/07/11
Aprobada
616G01026
Infografía 3D-2
Grao en Comunicación Audiovisual
15/07/11
25/07/11
Aprobada
616G01037
Videoxogos
Grao en Comunicación Audiovisual 18/07/11
28/07/11
AprobadaEscola Politécnica Superior

Código materia
Nome materia
Titulación
Data publicación
Data límite de recepción de comentarios Estado da guía
730112104
Álxebra Lineal
Enxeñeiro Naval e Oceánico
20/07/11
30/07/11
Aprobada
730112207 Ecuacións Diferenciais
Enxeñeiro Naval e Oceánico 20/07/11 30/07/11 Aprobada
730112304
Xeometría Diferencial e Tensores
Enxeñeiro Naval e Oceánico
30/08/11
09/09/11
Aprobada
730112404 Métodos Numéricos
Enxeñeiro Naval e Oceánico 20/07/11 30/07/11 Aprobada
730211101
Álxebra Lineal
Enxeñeiro Industrial
20/07/11 30/07/11 Aprobada
730211107
Ecuacións Diferenciais
Enxeñeiro Industrial
20/07/11 30/07/11 Aprobada
730211206
Métodos Simbólicos e Numéricos
Enxeñeiro Industrial 20/07/11 30/07/11 Aprobada
730211304
Métodos Matemáticos
Enxeñeiro Industrial 20/07/11 30/07/11 Aprobada
730G01110
Ecuacións diferenciais
Grao en Arquitectura Naval
20/07/11 30/07/11 Aprobada
730G03006
Álxebra
Grao en Enxeñería Mecánica
08/07/11 18/07/11 Aprobada
730G03011
Ecuacións Diferenciais
Grao en Enxeñería Mecánica 08/07/11 18/07/11 AprobadaEscola Universitaria de Deseño Industrial

Código materia
Nome materia
Titulación
Data publicación
Data límite de recepción de comentarios
Estado da guía
771G01005
Matemáticas I
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non remitida
771G01006
Matemáticas II
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non remitida
771G01007
Estatística
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non remitida
771G01014
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non remitida
771G01021
Deseño Básico
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto
25/10/10
5/11/10
Aprobada
771G01022
Metodoloxía do Deseño
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non remitida
771G01023
Deseño e Produto
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto15/07/11
25/07/11
Aprobada
771G01024
Proxectos de Deseño I
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 25/10/10 5/11/10 Aprobada
771G01025
Proxectos de Deseño II
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 08/07/11 18/07/11 Aprobada
771G01026
Proxectos de Deseño III
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto15/07/11
25/07/11 Aprobada
771G01027
Proxecto Fin de Grao
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non remitida
771G01029
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto30/08/11
09/09/11
Aprobada
771G01042
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 08/07/11 18/07/11 Aprobada