logo dmmr
Departamento de Métodos Matemáticos e de Representación
udc
udc


 


Programa de Doutoramento
"Enxeñería Civil" (RD 778/1998)

O programa de doutoramento "Enxeñería Civil" (RD 778/1998) está a extinguirse e será sustituído polo novo programa do mesmo nome, rexido polo RD 1393/2007, e organizado pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, coa participación dos Departamentos de Métodos Matemáticos e de Representación e de Tecnoloxía da Construción.

O curso 2010/11 foi o derradeiro no que se puido obter o Diploma de Estudos Avanzados no programa a extinguir. Pódense defender teses de doutoramento neste programa ata o 11 de febreiro de 2016.

Enlace á páxina web do novo Programa de Doutoramento "Enxeñería Civil" (RD 1393/2007)

Enlace á páxina web do novo Programa na web da UDC

Regulamento de estudos de doutoramento da UDC (aprobado en Xunta de Goberno o 17 de xullo de 2012)
NOVO Acordos da Comisión de Doutoramento do 17 de setembro de 2012 sobre requisitos de acceso a programas de doutoramento, requisitos para directores de teses reguladas por normativas anteriores e tribunais de avaliación de teses de doutoramento.
Web de doutoramento da UDC
Normativa
Acordo da Comisión de Doutoramento sobre órganos competentes para iniciar os trámites de depósito de tese e proposta de tribunais (16 de febreiro de 2012) NOVO
ImpresosTeses
Impresos
Introdución de datos para a ficha TESEO
(imprimir a ficha resultante e entregala ao Secretario do Tribunal para que a asine e a remita á Sección de Estudos Oficiais de Posgrao)
Actualización das normas para presentar as teses en formato papel (Comisión de Doutoramento, 28 de xuño de 2010)
Actualización das normas para presentar as teses en formato electrónico (Comisión de Doutoramento, 28 de xuño de 2010)
Procedemento para a emisión e reconto de votos para a obtención da mención cum laudeCurso 2011/12
Convocatoria de admisión e matrícula
Información sobre cambio aos plans novos en fase de elaboración de tese
Curso 2012/13
NOVO Calendario de admisión e matrícula en estudos de doutoramento (Curso 2012/13)
NOVO Convocatoria de admisión e matrícula nos estudos de doutoramento da UDC 
NOVO Modelo de solicitude de renovación da inscrición para alumnos en fase de elaboración de tese.